de pl

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Jak ocenia Pan/i swoją znajomość języka niemieckiego (1-5, 5= bardzo dobrze)?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

kobieta

mężczyzna

małżeństwo

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy miał/a Pan/i do czynienia z osobą:

odpowiedz tak lub nie

określ jak długo (Niemcy/Polska)

na wózku inwalidzkim

tak

nie

obłożnie chorą/leżącą

tak

nie

chorą na demencję

tak

nie

chorą na alzheimera

tak

nie

chorą na parkinsona

tak

nie

chorą psychicznie

tak

nie

z cewnikiem (Katheter)

tak

nie

po wylewie

tak

nie

sparaliżowaną

tak

nie

nietrzymajacą moczu/kału

tak

nie

ze stwardnieniem rozsianym

tak

nie

z depresją

tak

nie

z cukrzycą

tak

nie

prowadzenie diety cukrzyka

tak

nie

z rakiem

tak

nie

po zawale

tak

nie

ze stomią

tak

nie

z dwoma osobami w gospodarstwie domowym

tak

nie

inne:

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Optima Personal Sp. z o.o. oraz podmioty z nią współpracujące moich danych osobowych w postaci powyższej, do celów związanych z rekrutacją i marketingowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.( dz.u. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Oświadczam, że powyższe dane przekazuję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm. )

Pouczenie:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIMA PERSONAL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Lubinie (59–300), ul. Armii Krajowej 28B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, za nr KRS 0000519407, posiadającą NIP 6922506917 i REGON 022471076 (dalej jako “Spółka”)
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, w celu realizacji procesów rekrutacyjnych – aktualnych lub przyszłych w zależności od zgody, którą Pani/Pan wyrazi
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji pozostaną w bazie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji
  • Jeżeli wyraziła Pani zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane również w tym celu
  • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub na cele marketingowe będą one przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Spółkę w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnuych celów przetwarzania danych osobowych – przyszłe rekrutacje lub marketing usług).
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub powszechnie obowiązujących przepisów
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji do proponowanej Pani/Panu oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym ze Spółką lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zreazlizowania procesu rekrutacji (np. klientom poszukującym opiekuna lub naszym partnerom, którzy współpracują ze Spółką przy obsłudze klientów mających zapotrzebowanie na usługi opieki).

Copywright by Optima Personal
Created by Tredos